nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Bezplatná distanční výuka

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Bezplatná distanční výuka

10:45 17.08.2020

Považujeme distanční výuku za progresivní způsob vzdělávání zejména pro ty, kteří skutečně chtějí informace získávat. Nelíbí se nám, že vzdělávání je stále více komerčnější záležitostí a proto jsme se rozhodli bezplatně poskytnout nejdůležitější souvislé informace pro podnikatele v několika navazujících e-mailech - stručně a srozumitelně, ale hlavně zdarma.

Důvody

Mohli jsme zvolit postupnou publikaci na webu a tím bychom také naplnili předpoklad pro bezplatně poskytnuté informace. Ta by se ale mohla tříštit s jinými informacemi. My chceme především těm, kteří o informace opravdu stojí poskytnout ucelený obraz podnikatelského prostředí.

Základní a nejdůležitější informace

První e-mail popíše odpovědnost podnikatele za svou podnikatelskou činnost a sestaví přehled nejdůležitějších podnikatelských povinností, které jsou předmětem častých kontrol. Současně vysvětlí, jaké požadavky na podnikatele kladou příslušné zákony a jak je plnit.

Druhý e-mail

se bude zabývat nejdůležitějšími prvky ochrany podnikatele před vznikem škod a ztrát vznikajících především z neznalosti a z nedostatečných zkušeností v podnikatelské praxi. Ukáže, jak provádět obchodní due diligence, která ho ochrání před vznikem neuhrazených pohledávek nezodpovědnými obchodními partnery a současně ho ochrání před nebezpečím vzniku ručení za neodvedenou daň jeho nezodpovědnými obchodními partnery.

Třetí informace

obsahuje oblast smluvních vztahů a to jak obchodních, tak i pracovních. Půjde o stručný výtah pravidel a o jejich nejčastější porušování z neznalosti. Popíšeme i důsledky zbytečných pochybení, kterým se dá lehce vyhnout.

Čtvrtá zpráva

se bude týkat řízení pracovního výkonu a hodně napoví o tom, jak získat loajalitu zaměstnanců k zaměstnavateli a jak řídit pracovní výkon. Speciální část se bude zabývat controllingem

Závěrečný bezplatný e-mail

Vám vysvětlí vazbu průběžného vzdělávání všech lidí ve firmě na zvyšování konkurenceschopnosti v oblastech, které jsou často podceňovány.

....a jak to bude fungovat?

Prvním třiceti zájemcům, kteří nás požádají o zasílání bezplatných informací budeme tyto e-maily posílat v pravidelných intervalech vždy obvykle po jednom měsíci. Rovněž jim bezplatně zodpovíme případné dotazy. Další bonusy pak mohou čerpat po dohodě, pokud o ně projeví zájem.
Rozhodně doporučujeme každému, kdy si není jist svými znalostmi podnikatelských pravidel, aby si naše bezplatné podnikatelské vzdělávání včas objednal.

Autor: J.Novotný