nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Banka a pokladna

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Banka a pokladna

14:26 30.04.2019

o tom, jakou roli v hospodaření a účetnictví hrají údaje o stavu bankovních účtů a pokladny jsme již napsali hodně. Přesto si nemůžeme odpustit vzhledem k aktuálním poznatkům několik postřehů.

Banka v účetnictví

Tam, kde je vedeno účetnictví a ne daňová evidence se účtují všechny pohyby na bankovním účtu. Pokud podnikatel vybere peníze třeba z bankomatu, nebo zaplatí kartou nějakou osobní platbu k níž není doklad, účtuje se obvykle jako pohledávka za podnikatelem a převod prostředků na pokladnu. Hrozí nebezpečí, že se na pokladně budou hromadit prostředky, které tam ve skutečnosti nedoputují a může dojít i k situaci, která se dá označit jako defraudace zaviněná jednatelem firmy. Firemní peníze totiž nejsou osobními penězi jednatele, nebo společníka. Jednatel je jen jejich správcem a odpovídá za to, že skutečný stav bude totožný s účetním stavem.
Jinak je tomu u OSVČ. Podnikatel si může brát peníze pro osobní spotřebu a pokud si peníze spotřebuje a nezbude mu na provoz, dostává sám sebe do nepříznivé situace.

Pokladna v účetnictví

Ten, kdo při svém podnikání disponuje hotovými penězi musí o jejich příjmu a výdeji v pokladně evidovat. Nelze si vybrat z pokladny peníze a nezaevidovat účel a nedoložit je dokladem. Nevedení pokladní knihy vede k chaosu a z něho obvykle vyplývá manko. Viníkem je ten, kdo má za povinnost vedení pokladny a tuto povinnost nesplnil

Více bankovních účtů

Finančnímu úřadu může vzniknout pochybnost o tom, zda podnikatel přiznal všechny příjmy, které při své podnikatelské činnost získal. To dává právo požádat banky o přístupy i k soukromým účtům a banky jsou povinny této žádosti vyhovět. V rámci kontroly pak podnikatel musí vysvětlit a obhájit příjmy i na svých soukromých účtech.
Tato situace generuje doporučení, aby i na soukromých účtech podnikatel vedl co nejpřesněji informace o pohybech. Pokud příjmy na soukromých účtech nedoloží a nevysvětlí, může se stát, že mu budou zdaněny.

...a ještě

Ten, kdo žádá o posečkání, či splátkování daně musí finančnímu úřadu doložit, že na daň nemá prostředky a vysvětlit proč. Obvykle chce správce daně vidět aktuální stav pokladny a čerstvý výpis z banky.

Autor: J.Novotný