nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / Antivirus – jak ochránit pracovní místa

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

Antivirus – jak ochránit pracovní místa

12:12 29.03.2020

Vláda schválila dne 19.3.2020 návrh programu ochrany zaměstnanosti a nazvala tento program ANTIVIRUS.

Co se ví

Firmám, které byly zasaženy mimořádným opatřením tak, že je ohrožena jejich hospodářská činnost v důsledku šíření nákazy bude prostřednictvím Úřadu práce poskytován příspěvek na plnou, nebo částečnou úhradu mezd, které budou zaměstnancům náležet, bude-li prokázáno, že překážka vznikla v důsledku nákazy.
Doba poskytování příspěvku bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
Jaké druhy překážky mohou nastat

  • * nařízení karantény zaměstnancům
  • * povinnost uzavřít provoz na základě krizového opatření
  • * překážky z důvodu nařízení karantény, či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30%)
  • * omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti
  • * omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy

Jaká bude výše podpory

Podle druhu omezení se bude vyplácet příspěvek na základě žádosti o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení kalendářního měsíce, za který se bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. V průběhu příštího týdne budou zveřejněny informace k procesu čerpání podpory. Budeme samozřejmě informovat prostřednictvím připravovaného kanálu pro přímou komunikaci i cestou článků a konzultací.

Krizová opatření

Je třeba zdůraznit, že přijatá opatření nejsou zdrojem jakkoliv neoprávněných příjmů a že bude důsledně dbáno na to, aby podporu získali především ti, kteří jí potřebují a zaslouží si jí i s ohledem na dosavadní kvalitu podnikání a schopnost věrohodně prokázat potřebu podpory. Je zcela zjevné, že všechny firmy a podnikatelé budou muset sami vyvinout dostatečná opatření k tomu, aby dopady krize vlastními schopnostmi a vůlí co nejvíce zmírnili.
Konec konců i doporučení plateb kartami, či telefonem směřuje ke zmírnění nebezpečí přenosu nákazy a také k možnosti zavést chytrou karanténu. Obavy z přílišného sledování mají především ti, kteří činí něco, u čeho by raději neměli být přistiženi.

 

Autor: J.Novotný