nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / AML- Stejně jako GDPR

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

AML- Stejně jako GDPR

08:16 11.02.2019

To, že tu máme další nové povinnosti, vnímají nejdřív účetní firmy, protože se díky novelám zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dostaly mezi povinné osoby. Mezi povinné osoby však patří i mnohé jiné subjekty, které sice nejsou definovány činností, ale tím, co ve skutečnosti dělají.

Hledejte se

Každý si asi položí otázku, zda je, či není ve smyslu zákona 253/2008 Sb. povinnou osobou a zda se tudíž na něj vztahují povinnosti z tohoto zákona vyplývající. Výčet služeb a činnosti, které spadají pod tento zákon je více než hodně. Nelze je vyjmenovávat, aniž by se necitoval celý paragraf 2 tohoto zákona. Důsledné přečtení paragrafu 2 pak určí, kdo a proč je povinnou osobou. Z pozorného čtení lze vyčíst, že jsou to v podstatě všichni, kteří se mohou přímo, či nepřímo setkat při své činnosti s praním špinavých peněz, ať už něco zprostředkovávají, poskytují poradenství, nebo realizují obchod.

Povinnosti

Stanete-li se povinnou osobou, je třeba začít studovat další paragrafy předmětného zákona, protože ty Vám ukládají další povinnosti spočívající v analýze rizik spojených s nebezpečím nechtěné účasti na praní špinavých peněz a nutností nastavit opatření k tomu, abyste se nestali součástí stíhaných osob spojených s praním špinavých peněz. Je třeba umět vyhodnotit stav a učinit vhodná opatření spojená především s identifikací osob a splněním následných povinností.

Dokumenty a školení

S nebezpečím účasti na praní špinavých peněz se může podnikatelský subjekt setkat v jakékoliv nečekané formě. Je proto povinen vypracovat dokumenty, kterými prokáže, že učinil vše potřebné proto, aby nebezpeční zabránil i prostřednictvím poučených zaměstnanců. Způsob zpracování dokumentace a postupy předvedeme na našem dalším setkání, na které se mohou nezávazně přihlásit i ti, kdo zatím našimi klienty nejsou, nebo být nechtějí.

Autor: Jiří Novotný