nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuality / ...a co budete dělat Vy?

verze pro tisk

Vedení účetnictví pro firmy již od 1490,-

Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

  • včasné a správné zaúčtování
  • srozumitelnost výsledků
  • trvalou možnost poradit se
  • předem znát cenu

 

...a co budete dělat Vy?

07:58 18.12.2019

Vánoční svátky sice jsou obdobím rozjímání, odpočinku a klidu, ale u nás to tak úplně neplatí. Vánoce jsou totiž pro nás příležitostí k provedení všech povinných a potřebných činností, které v jiném období provést nelze

Management

Především opět vyhodnotíme uplynulý rok a protože už vstupujeme do dvacátého roku své existence, nejde o hledání chyb, ale o nastavování procesů v souvislosti s vývojem prostředí, legislativy a techniky. Dokončíme audit managementu společenské odpovědnosti a nastavíme parametry na další rok.

Ekonomika

Disponujeme prověřenými systémy a v současné době zpracováváme aktuální výsledky pro potřeby zefektivnění provozu, kde největším problémem jsou neuhrazené pohledávky za těmi méně odpovědnými a za těmi, kdo si neumějí uspořádat své hospodaření. Těm nabídneme pomoc prostřednictvím semináře zaměřeného na ekonomické plánování a hospodaření. Náš hospodářský plán na příští rok počítá i s ekonomickými výkyvy s nimiž se zřejmě bude nutno opět vyrovnávat.

Obchod

Právní zajištění produktu patří k těm nejdůležitějším oblastem v podnikání. Kvalitní smluvní vztahy, propracovaný systém obchodní due diligence, dobře řízený marketing a prezentace kvality patří k nepomíjitelným činnostem. Zejména výběru obchodních partnerů je třeba stále věnovat mimořádnou pozornost. Přidáváme nové produkty a posilujeme i publikační a edukační činnost.

Technika

Sem patří i oblast bezpečné práce, kvalitní informační a komunikační technologie a to vše i v souvislosti s účinnou ochranou dat, osobních údajů ale i přijetím opatření proti praní špinavých peněz a podpory terorismu. Do interních vzdělávacích procesů zahrnujeme i instrukce k postupům při mimořádných událostech, ať už vznikají na pracovišti, nebo mimo něj. Náš tým se umí rychle orientovat a správně reagovat.

Provoz

Z důvodů shora uvedených bude provoz od 23.12.2019 do 1.1.2020 značně omezen proto, abychom mohli s nástupem nového roku opět spustit kvalitní práci za podpory nejnovějších technologií a s dobrou odbornou přípravou. Pro naše stálé klienty i zájemce připravujeme další společnou akci se žhavými informacemi s podnikatelského prostředí.

A jako vždy, přidat se k nám může kdokoliv.

Autor: J.Novotný